Β´ Λυκείου

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Έκθεση/Λογοτεχνία

Γιατί ξεχωρίζουμε:

 • Εβδομάδα Εκπαίδευσης στο φροντιστήριό μας στον Εύοσμο:
  • Διαγνωστικό τεστ και τεστ μαθησιακού τύπου
  • Σεμινάριο Οργάνωσης Χρόνου
  • Σεμινάριο «Μαθαίνω Πώς να Διαβάζω»
  • Τρόπος εργασίας στο ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο
 • Κάλυψη κενών σε ύλη προηγούμενων τάξεων
 • Ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα μέχρι 8 ατόμων
 • Προσωπικός Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου για κάθε μαθητή
 • Επαναληπτικά διαγωνίσματα από την αρχή της χρονιάς
 • Ειδικό πρόγραμμα μελέτης για Χριστούγεννα – Πάσχα – Καλοκαίρι
 • ΟιδαΝικώ βιβλίο σε κάθε μάθημα
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα My OidaNiko
 • Σεμινάριο «Μαθαίνω Πώς να Μαθαίνω»
 • Σεμινάριο «Από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο & Επαγγελματικό Μέλλον»
 • Ηλεκτρονικός οδηγός σπουδών με πληροφορίες για κάθε σχολή και τμήμα ανά πεδίο και τρέχοντα εκπαιδευτικά νέα
 • Συνεχείς ενημερώσεις γονέων
 • Παρακολούθηση προόδου του μαθητή
 • Σεμινάριο «Γνωρίζοντας τον καλύτερο εαυτό μου»
 • Σχολή Γονέων
 • Εβδομάδα Ε.Π.Ε.
 • Επαναληπτικές Παρουσιάσεις
Φροντιστηρικές σημειώσεις εν ώρα μελέτης

Γ´ Λυκείου και Απόφοιτοι

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Έκθεση/Λογοτεχνία

Γιατί ξεχωρίζουμε:

 • Εβδομάδα Εκπαίδευσης στο φροντιστήριό μας στον Εύοσμο:
  • Διαγνωστικό τεστ και τεστ μαθησιακού τύπου
  • Σεμινάριο Οργάνωσης Χρόνου
  • Σεμινάριο «Μαθαίνω Πώς να Διαβάζω»
  • Τρόπος εργασίας στο ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο
 • Κάλυψη κενών σε ύλη προηγούμενων τάξεων
 • Προσωπικός Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου για κάθε μαθητή
 • Ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα μέχρι 8 ατόμων
 • Επαναληπτικές Παρουσιάσεις
 • Επαναληπτικά διαγωνίσματα από την αρχή της χρονιάς
 • Ειδικό πρόγραμμα μελέτης για Χριστούγεννα – Πάσχα – Καλοκαίρι
 • ΟιδαΝικώ βιβλίο σε κάθε μάθημα
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα My OidaNiko
 • Σεμινάριο «Από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο & Επαγγελματικό Μέλλον»
 • Ηλεκτρονικός οδηγός σπουδών με πληροφορίες για κάθε σχολή και τμήμα ανά πεδίο και τρέχοντα εκπαιδευτικά νέα
 • Συνεχείς ενημερώσεις γονέων
 • Παρακολούθηση προόδου του μαθητή
 • Σεμινάριο «Γνωρίζοντας τον καλύτερο εαυτό μου»
 • Σχολή Γονέων
 • Εβδομάδα Ε.Π.Ε.
 • Ημέρες μελέτης
 • Σεμινάριο ορθής συμπλήρωσης του μηχανογραφικού
 • Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων
Εξώλλυλο των φροντιστηρικές σημειώσεων του ΟιδαΝικού Φροντιστηρίου

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Α- / Α+

Προσθήκη Υπογράμμισης
στους συνδέσμους

Αύξηση Αντίθεσης

Accessibility icon, Εικονίδιο προσβασιμότητας